Render Image Parallax

E vetmja qendër e autorizuar në Shqipëri

KURSET TONA

AUTOCAD
Kohëzgjatja 40 orëclose

AutoCad është software i vizatimit teknik më i përhapur në botë.Nëpermjet kursit AutoCad studentët tanë do të aftësohen në përdorimin e instrumentave 2D të software për të arritur rezultatet e dëshiruara në përdorimin e AutoCad-it.Studenti në fund të kursit do të zotërojë njohuritë bazë dhe të avancuara për tu përgaitur në fushen profesionale

Më shumë
3D MAX
Kohëzgjatja 40 orëclose

Kursi i certifikuar Autodesk 3D Studio Max, drejtuar të gjithë atyre që duan të mësojnë artin e Renderizimit të avancuar në fushën e arkitekturës, projektimit, inxhinierisë, mekanikës. Gjatë kursit 3D Studio Max Design ju do të mësoni të krijoni Rendera photorealistike të një cilësie të lartë. Kursi parashikon që krahas studimit materialeve dhe ndriçimit Mental Ray ,gjithashtu edhe llogaritjen e ndriçimit dhe mjetet e modelimit 3D, animacion të dobishme në fushën e arkitekturës dhe dizajnit.

Më shumë
REVIT
Kohëzgjatja 40 orëclose

Në këtë kurs do të aftësoheni të shfytëzoni konceptet themelore dhe mjete arkitektonike të veçanta për të krijuar modele konceptuale si dhe për të projektuar direkt ne 3D. Falë ketij software do të mund të përgatisni në kohe reale të gjitha fletet e projektit: plane,prerje,fasada, aksonometri,pamje 3D,prerje askonometrike ,rendera dhe llogaritjet si dhe dokumentim i projektit në të gjitha fazat e tij.

Më shumë

Ne ofrojmë ndihmë për çdo kategori .

Render Image Parallax

SHËRBIMET TONA

Ne lexojmë çdo rresht tuajin