Render Image Parallax

KURSET TONA

Autocad 2017

Kohëzgjatja: Kursi do të zgjasi 40 orë, të artikuluara në 20 seanca ku secila zgjat 2 orë.

Çertifikimi: Kursi mundëson marrjen e çertifikatës zyrtare Autodesk, me numër serial personal dhe të njohur nga Autodesk në të gjithë Europën
Më shumë

3D MAX 2017

Kohëzgjatja: Kursi do të zgjasi 40 orë, të artikuluara në 20 seanca ku secila zgjat 2 orë.

Çertifikimi: Kursi mundëson marrjen e çertifikatës zyrtare Autodesk, me numër serial personal dhe të njohur nga Autodesk në të gjithë Europën.
Më shumë

Revit 2017

Kohëzgjatja: Kursi do të zgjasi 40 orë, të artikuluara në 20 module ku secili zgjat 2 orë.

Çertifikimi:Kursi mundëson marrjen e çertifikatës zyrtare Autodesk, me numër serial personal dhe të njohur nga Autodesk në të gjithë Europën.
Më shumë