Render Image Parallax

SHËRBIMET TONA

ASISTENCË PËR PROFESIONISTË

Ky shërbim ofron asistencë teknike për profesionistë freelance, studio profesionale apo ndërmarrjeve publike apo private.

 • Asistencë grafike 2D dhe 3D për cfarëdolloj konkursi
 • Fotomontazhe
 • Krijim i modeleve 3D nga vizatimet tuaja dy-dimensionale
 • Animim i skenave komplekse duke përfshirë edhe persona të animuar
 • Materializim, renderizim dhe animim duke u nisur nga 3D-ja juaj
 • Prezantime te puneve tuaja
 • Accademia ju garanton seriozitet profesional në punën që ofron. Për të kërkuar një preventiv paraprak dërgoni një e-mail duke specifikuar punën që doni të kryhet dhe kohën që ju nevojitet. Ne do tju kontaktojmë për tju informuar rreth ofertave më të leverdisshme për ju.

ASISTENCË PËR STUDENTË

Ky shërbim ofron asistencë teknike për profesionistë freelance, studio profesionale apo ndërmarrjeve publike apo private në projekte të ndryshme.

 • Modelime 3D të thjeshta dhe komplekse
 • Krijim i modeleve 3D nga vizatimet tuaja dy-dimensionale
 • Animim i skenave komplekse duke përfshirë edhe persona të animuar
 • Materializim, renderizim dhe animim duke u nisur nga 3D-ja juaj
 • Prezantime te puneve tuaja
 • Do të ndiqeni nga një tutor personal. Mos ja besoni idetë dhe karrierën tuaj personave jo te kualifikuar. Për të kërkuar një preventiv paraprak dërgoni një e-mail duke specifikuar punën që doni të kryhet dhe kohën që ju nevojitet. Ne do tju kontaktojmë për tju informuar rreth ofertave më të leverdisshme për ju.

SHËRBIME GRAFIKE

Nga një materializim dhe renderizim i modeleve 3D të dhëna prej jush, në krijimin e plotë të një skene komplekse.

Accademia është në gjëndje të përmbushë të gjithë llojet e kërkesave nga ana e klientëve të saj. Krijimi i modeleve arkitektonike dhe strukturale 2D dhe 3D, shëtitje virtuale, renderizime të eksterierëve dhe interierëve. Për të kërkuar një preventiv paraprak dërgoni një e-mail duke specifikuar punën që doni të kryhet dhe kohën që ju nevojitet. Ne do tju kontaktojmë për tju informuar rreth ofertave më të leverdisshme për ju.