Render Image Parallax

Autocad 2017

Objektivat e kursit:

  • • AutoCAD është padyshim një ndër software-t më të njohur e më të përdorur në botë, dhe si rrjedhojë është një mjet i rëndësishëm në fushat e projektimit.

  • • Kursi do të nisi me konceptet themelore për të arritur më tej në një përgatitje të plotë në përdorimin e komandave të vizatimit dhe teksteve. Kursi do ti mundësojë pjesmarrësëve të mësojnë mënyrën më korrekte për përdorimin e programit CAD dhe do të mundësojë njohuritë e duhura për të vizatuar, modifikuar, printuar, të organizojë dhe të menaxhojë nivelet e punës (layers) por edhe të krijojë modele dhe objekte të personalizuara.

  • • Leksionet parashikojnë aplikimin e menjëhershëm të njohurive të marra nëpërmjet shembujve dhe ushtrimeve praktike për të testuar njohuritë e marra.
Përmbajtja e Kursit AutoCAD 2017
1. Ndërfaqja kryesore e programit (User Interface)
1.1. Ambjenti grafik i AutoCAD
1.1.1. Browser Menu
1.1.2. Quick Access Toolbar
1.1.3. Menu Bar
1.1.4. Ribbon
1.1.4.1. Personalizimi i Ribbon
1.1.5. Hapësira e vizatimit dhe e faqosjes (Model Space, Layout)
1.1.6. Command line
1.1.7. Status Bar
1.1.8. Shortcut Menu
1.1.9. Workspace
1.1.9.1. Personalizim i Workspace-ve
1.1.10. AutoCAD drawing template
1.2. Vizualizimi i Vizatimit
1.2.1. Komandat Zoom dhe Pan
1.2.2. ViewCube
2. Impostimi i Ambjentit të punës
2.1. Përdorimi iLayer-ave
2.2. Ndryshimi i llojeve të linjave
2.3. Ndryshimi i spesorit të linjave dhe vizualizimi i spesorëve
2.4. Impostimi i Options (gjërat kryesore)
2.5. Ruajtja automatike dhe Backup i vizatimeve
3. Fillimi i Punës
3.1. Mënyrat e selektimit
3.2. Preçizim i vizatimit
3.2.1. Koordinatat Relative dhe Absolute
3.2.2. Vendosja e distancave Ortho dhe Polare
3.2.3. Object Snap
3.2.4. Object Snap Tracking
3.3. Bazat e Vizatimit
3.3.1. Vizatimi i Linjave, Rrathëve, Harqeve, Elipsave, Polyline, Spline
3.4. Bazat e modifikimit
3.4.1. Komandat Erase, Offset, Extend, Trim
3.5. Hatch dhe Gradient
4. Object Properties 4.1. Modifikimi i Object Properties
4.2. Komanda Match Properties
5. Modifikimi i Objekteve
5.1. Komandat Copy, Move, Rotate, Align, Mirror, Stretch, Explode, Join, Fillet, Champfer
5.2. Komanda Array
5.2.1. Rectangular Array
5.2.2. Path Array
5.2.3. Polar Array
5.3. Komanda Divide dhe Measure
5.4. Rradha e vizualizimit
6. Blloqet
6.1. Parametrat e blloqeve
6.2. Design Center
6.3. Block Editor
6.4. Blloqet Dinamike
7. Referenca të jashtme dhe Imazhe
7.1. Inserimi i imazheve
7.2. Modifikimi i imazheve
8. Tekstet dhe Dimensionimi
8.1. Tekstet
8.1.1. Single Line
8.1.2. Multiline Text
8.1.3. Text Styles
8.1.4. Modifikimi i Tekstit
8.1.5. Korigjimi Ortografik
8.2. Komandat e dimensionimit
8.2.1. Krijimi dhe aplikimi i një stili të personalizuar (Dimension Style)
8.2.2. Kuotat Linear dhe Aligned
8.2.3. Kuotat Angular
8.2.4. Kuotat Arc Length etj
9. Faqosja
9.1. Impostim i Fletës që do të printohet
9.2. Impostim i VieëPorts
9.3. Impostim i Plot Styles
9.4. Kontrolli i Layer-ave në Layout
9.5. Impostim dhe Konfigurim i Ploter-it
10.AutoCAD 3D
10. Ndërfaqja kryesore
10.1. Ribbon
10.2. Vizualizimi
10.2.1. Vieë Manager
10.2.2. VieëCube, Perspektivë
10.3. UCS dhe Dynamic UCS
11. Solid-et
11.1. Solid-ët kryesor
11.2. Komandat e modifikimit 3D
11.2.1. Komanda Extrude, Press Pull, Sëeep, Loft
11.3. Modifikim i Solid-ëve
11.3.1. Prerje 2D dhe 3D, Live Section
11.3.2. Flatshot
11.3.3. Komandat Slice
11.3.4. Operacionet Booleane
11.3.5. Modifikimi i tyre nëpërmjet Sub-Objects
12. Mesh
12.1. Revolved Surface, Ruled Surface, Edge Surface
12.2. Modifikimi i Mesh-eve
12.2.1. Add/Remove Crease
12.2.2. Smooth Object
12.2.3. Konvertimi i Mesh-eve
13. Sipërfaqet
13.1. Krijimi dhe konvertimi
13.2. Modifikimi
14. Kamera