Render Image Parallax

KUSH JEMI

Accademia 3D - qëndra e parë Autodesk Training Center në Shqipëri. E vemtja qëndër ku mund të gjeni Instruktorë të Çertifikuar Autodesk. Qëndra e parë në Shqipëri e cila ofron një formim profesional të certifikuar në programet AutoCAD,Revit Architecture dhe 3ds Max. Accademia ATC është e vemtja qendër , e cila falë fomimit profesional ju mundëson Çertifikatë Autodesk në përfundim të kursit.

Përse Accademia ATC?
  • Qendra e parë Autodesk në Shqipëri dhe Kosovë
  • Instruktorë Autodesk të Çertifikuar
  • Cilësi dhe eksperiencë në mësimdhënie
  • Rezultate të garantuara ne përfundim të kursit
  • Çertifikate Autodesk në përfundim të formimit profesional
  • Lider në fushën e vizualizimit grafik 3D
  • Qëndra e parë në Shqipëri e cila ofron formim profesional në Revit Architecture

STAFF